Recykling tworzyw na czym właściwie polega?

Recykling tworzyw jest to odzysk surowców pierwotnych i poddanie ich ponownemu przetworzeniu. Ma to na celu uzyskanie nowych surowców o tym samym lub innym zastosowaniu. Dzięki recyklingowi mamy możliwość, nawet kilkukrotnego wykorzystania substancji zawartych w odpadach. Główną domeną recyklingu jest maksymalne wykorzystanie tworzyw, przy jak najniższym zużyciu energii oraz surowców. Składa się on z elementów takich jak: pozyskanie surowców, uzdatnienie, a następnie ich gospodarcze wykorzystanie.