Jak postępować po otrzymaniu nakazu zapłaty?

Nakaz zapłaty jest najczęściej spotykaną formą przy egzekwowaniu długu od potencjalnego dłużnika. W wielu przypadkach wezwania do zapłaty bywają niezasadne, dlatego też warto zadbać o podjęcie współpracy z odpowiednią kancelarią prawną, która może pomóc nam w odpowiednim ustosunkowaniu się do wiadomości, czy pozwu.

Różnice między postępowaniami

nakaz zapłatyPostępowania wykonawcze różnią się od postępowań upominawczych ze względu na dokumenty, które należy dostarczyć odpowiadając na wezwanie. Przydatnym narzędziem i stroną internetową, z której możemy w sytuacji, gdy otrzymamy zawiadomienie i wezwanie skorzystać jest portal e-sąd. Portal ten umożliwia kontakt między organem wykonawczym, a pozwanym. Za jego pomocą można odwołwać się do nakazów zapłaty w postępowaniach upominawczym i wykonawczym. Sąd jednak w żaden sposób nie poddaje weryfikacji nadesłanych dokumentów przez powodów, co pozwala na często nieścisłości w kwotach, które istnieją w wezwaniach do zapłaty. W przypadku otrzymania wezwania do zapłaty warto więc skorzystać z profesjonalnych usług prawnych. Doświadczone i polecane kancelarie prawne oferujące pomoc w różnych dziedzinach są bardzo popularne. Wiele osób korzysta z usług kancelarii, gdy sami mają problemy z prawidłową interpretacją pism sądowych. W każdym przypadku warto zastanowić się nad możliwym odwołaniem, dzięki czemu pozwany ma szansę na oszczędzenie większej kwoty pieniędzy w przypadku, kiedy wezwanie będzie niezasadne.

Kancelarie prawne w szczególnych przypadkach mogą wykonać analizę pisma i dalsze poprowadzenie korespondencji nieodpłatnie w przypadkach. Darmowe porady prawne są bardzo często świadczone w mniejszych miastach dla osób, które mają problemy finansowe i nie stać ich na profesjonalne porady prawne.

Więcej znajdziesz na przedawnieniedlugu.pl