Zwiększanie wartości rzeźnej bydła przez krzyżowanie towarowe

Każde stado bydła można podzielić na osobniki, które pełnią różne funkcje. W stadzie znajdują się zazwyczaj krowy, których zadaniem jest codzienne oddawanie dużych ilości mleka. Oczywiście jest tak w przypadku bydła mlecznego.

Cielęta przeznaczane na opas, a nie do reprodukcji

właściwe krzyżowanie towarowe bydłaJeśli jest to bydło mięsne, to w stadzie znajduje się zazwyczaj większość buhajów (samców), które cechują się dużymi przyrostami masy mięśniowej (im więcej mięsa, tym większy zysk dla hodowcy, bo wartość rzeźna takich zwierząt rośnie). W stadach znajdują się również osobniki, które pełnią funkcję reprodukcyjną. Inaczej można powiedzieć, że każde stado składa się z opasów i reproduktorów. Dodatkowo w oborach znajdują się też pomieszczenia porodowe oraz cielętniki. Krowy są zwierzętami, które przechodzą ruję. Warto wykorzystać ten moment do zapłodnienia krowy i zwiększenia liczebności stada. W Polsce popularnością cieszy się właściwe krzyżowanie towarowe bydła – nie jest to zwykłe krzyżowanie, bo pokolenie, które rodzi się z takiego krzyżowania, nie jest przeznaczane do dalszej reprodukcji. Jest to pokolenie, które idzie na opas. W związku z tym w stadzie bydła mlecznego cielę pochodzące od krowy z pokolenia F przeznaczane jest na opas. Nie będzie to cielę, które w przyszłości miałoby pełnić funkcję reprodukcyjną. Tego typu krzyżowanie towarowe stosowane jest nie tylko u bydła, ale również u świń, owiec, drobiu. W krzyżowaniu towarowym najważniejsza jest wydajność rzeźna mieszańców.

Chodzi o to, by wartość rzeźna osobników, które powstają z takiego krzyżowania, była jak największa. Liczy się przede wszystkim bezwzględna ilość mięsa, a nie to, czy dany osobnik będzie później wykorzystywany w rozrodzie. Krzyżowanie towarowe wykonywane jest po to, by hodowca mógł jak najwięcej zarobić na swoich zwierzętach.