Informacja o upadłości spółki

Są przypadki, w których dana spółka jest zagrożona upadłością. Zdarzają się przypadki kiedy w firmie jest ryzyko niewypłacalności i może przydarzyć się to praktycznie każdemu. Może jednak nabrać to niebezpiecznej formy i doprowadzić do rozwiązania spółki, dlatego ważne jest, aby wiedzieć jak wtedy postępować i ogłosić ewentualną upadłość. 

Ogłoszenie upadłości spółki

upadłość - KrakówZasady postępowania upadłościowego są uregulowane w Ustawie o Prawie upadłościowym i i naprawczym, której przepisy regulują między innymi podstawę upadłości spółki, charakter procesu postępowania upadłościowego oraz jego skutki. Postępowanie upadłościowe wszczynane jest przeciwko dłużnikom, którzy stali się niewypłacalni, czyli nie są oni w stanie spełnić wszystkich swoich obowiązków w charakterze pieniężnym. Postępowanie wszczynają najczęściej wierzyciele, którzy zgłaszają swoją wierzytelność do sądu, który prowadzi już tę sprawę. Jednakże nie każda wypłacalność musi sugerować upadłość – Kraków danej spółki. Zdarzają się sytuacje, w której dana spółka wzmaga się z tak zwaną niewypłacalnością bieżącą, która występuje w przypadku, kiedy dany klient nie zapłacił w odpowiednim terminie za usługę firmy, w związku z czym spółka nie posiadała środków na zapłacenie zobowiązań firmy wobec dostawców. Dlatego też sąd orzekając wyrok musi zwrócić uwagę na charakter niewypłacalności i określić trwałość i długoterminowość niedotrzymanego zobowiązania finansowego względem wierzycieli. 

Zgłaszając upadłość należy złożyć odpowiedni wniosek w wydziale gospodarczym sądu rejonowego, który jest najbliższy miejscu prowadzonej działalności. Formularz zgłoszeniowy może złożyć zarówno sam dłużnik jak i wierzyciel, który nie został przez niego zaspokojony, a o wszystkim stanowi ustawa o prawie upadłościowym i naprawczym.